Prihlásenie
Košík je prázdny

INFO o aplikácii

Informácie... Obrázky FAQ Manuály

TelekomCloud Backup Pro

Aplikácia TelekomCloud Backup Pro Vám umožňuje vytvárať zálohy jednoducho, rýchlo a bezpečne. S aplikáciou TelekomCloud Backup Basic sa už nemusíte viac obávať straty Vašich údajov.

Ako funguje zálohovanie s aplikáciou TelekomCloud Backup Pro ?

Zálohovanie je možné urobiť prostredníctvom desktopového klienta alebo prostredníctvom klienta pre mobilné zariadenia (Android). Pre vytvorenie zálohy je preto potrebné nainštaloať si desktopového/mobilného klienta na zariadenie, odkial chcete Vaše údaje zálohovať. Následne stačí len vybrať ktoré dáta majú byť zálohované a spusťiť zálohovanie. Pre automatické zálohovanie je potrebné zadefinovať časový rámec ako často sa dáta majú zálohovať.

Prečo využívať aplikáciu TelekomCloud Backup Pro:

 • Šifrované zálohovanie na bezpečné cloudové úložisko

 • Obnova dát je dostupná kedykoľvek a odkiaľkolvek, stačí pripojenie na internet

 • Svoje dáta zálohujete podľa vlastnej potreby s možnosťou nastaviť automatizáciu spúšťania zálohovania

 • Svoje dáta máte plne pod kontrolou, v prípade straty ich jednoducho obnovíte z vytvorenej zálohy

 • Možnosť priradenia viacerých užívateľov

 • Šetrenie nákladov v prípade straty údajov

 • Časová nenáročnoť na obnovenie údajov

 • Možnosť zálohovať aj dáta z mobilných zariadení

 • Možnosť využívania funkcie Aktovka na zdieľanie dokumentov s ďalšími ľudmi

Cenník

Produkt Cena (bez DPH) Kapacita Užívatelia
TelekomCloud Backup Pro 20 4,00 € 20 GB 5
TelekomCloud Backup Pro 50 10,00 € 50 GB 10
TelekomCloud Backup Pro 100 17,00 € 100 GB 15
TelekomCloud Backup Pro 200 29,00 € 200 GB 20
TelekomCloud Backup Pro 500 49,00 € 500 GB 30
TelekomCloud Backup Pro 1000 99,00 € 1000 GB neobmedzene
TelekomCloud Backup Pro 2000 149,00 € 2000 GB neobmedzene
TelekomCloud Backup Pro 20 Trial Zdarma* 20 GB 5

*Skúšobná verizia je dostupná na 30 dní od jej aktivácie

Funkcie:

Pro Desktop Záloha a obnova súborov na platformách Windows a Linux
Synchronizácia dát
AES 256 šifrovanie
Šifrovaný SSL prenos dát
Inkrementálny a differenciálny backup
Viaceré verzie záloh
Plánovač automatických záloh
Logovanie udalostí
Nastavenie rýchlosti prenosu dát
Delta backup (malé bloky)

Mobilné

platformy

Záloha a obnova súborov na platforme Android
Záloha a obnova kontaktov a SMS
Synchronizácia dát
Zdieľanie súborov
Automatické zasielanie multimediálnych súborov
Súbory sú zašifrované na zariadení pred odoslaním
Web Definovanie šifrovacieho kľúča
Zobrazenie a sťahovanie odzálohovaných súborov
Vytvorenie verejnej linky na uložené súbory
Ukladanie, zasielanie a zdieľanie súborov do aktovky
Konfigurácia mailových notifikácií
Zmena a reset užívateľského hesla

Dodatočné

funkcie

Správa užívateľov cez web
AES 256 šifrovanie vlastným kľúčom
Záloha MS Exchange 2007, 2010 a Outlook
Záloha MS SQL, MySQL, PostreSQL, 
Záloha Hyper-V
Záloha sieťových diskov
Vo verzii od 1TB Centralizovaná správa

 

 • Čo je zálohovanie do cloudu?

  Zálohovanie – je vytváranie zálohových kópií údajov s cieľom ich obnovy v prípade ich straty alebo poškodenia. Zálohovať do cloudu znamená ukladať informácie a dáta aplikácie na vzdialené serveri mimo vašej lokálnej siete a mimo počítača používateľa.

 • Ako nainštalujem aplikáciu?

  Aplikáciu je možné nainštalovať na Váš počítač, notebook, tablet a smartfón. Sprievodca inštaláciou Vás prevedie cez inštalačný proces. Inštalácia je veľmi jednoduchá a zaberie menej ako päť minút.

 • Sú moje údaje v bezpečí?

  Najvyššou prioritou celej platformy je jej bezpečnosť a absencia nedostatkov. Všetky súbory, vrátane tých z aktovky, sú šifrované na miestnom počítači užívateľa už pred ich odoslaním na servery, s použitím šifrovacieho algoritmu AES 256. Okrem vašich dát je šifrovaný aj samotný dátový prenos, čím sa zamedzuje nepovolenému prístupu k súborom odosielaných užívateľom, pričom nie je možné prelomiť použitý šifrovací algoritmus.

 • Ako sa dostanem k svojím údajom?

  K svojim údajom sa môžete dostať tromi rôznymi spôsobmi: • Prostredníctvom webového prehliadača • Prostredníctvom PC klienta • Použitím aplikácie pre mobilné zariadenia

 • Ako zistím, či sa záloha vykonala správne?

  Oznámenia o každej zálohe môžete dostávať na vašu obrazovku alebo prostredníctvom emailu. Okrem toho máte prístup k záznamom, ktoré obsahujú informáciu o vykonaných zálohách. Záznamy môžete skontrolovať v každej aplikácii (cez webový prehliadač, PC klient, mobilné aplikácie)

 • Ako môžem naplánovať vykonanie zálohy?

  V prvom rade je potrebné určiť, ktoré dáta by ste chceli zálohovať. Majte pritom na pamäti, že by malo ísť o hodnotné údaje, ktorých strata by mohla byť nákladná a obnova nemožná. Po výbere súborov je potrebné určiť čas, kedy sa má vykonať kópia. Následne spustite aplikáciu a s pomocou jednoduchého sprievodcu vytvorte svoj zálohový projekt, kde zadáte svoje vopred pripravené nastavenia.

 • Ako môžem vykonať neplánovanú zálohu?

  Každý vytvorený zálohový projekt je možné spustiť manuálne. Ak to chcete urobiť, zvoľte v PC klientovi možnosť Moje projekty. Následne si vyberte konkrétny projekt a kliknite na tlačidlo Vykonať teraz.

 • Čo je zálohový projekt?

  Zálohový projekt je súbor rôznych typov údajov a údajov, pokročilých možností, ako aj frekvencie zálohovania údajov. Môžete vytvoriť toľko projektov koľko chcete a ku každému priradiť rôzne údaje, ako aj nastaviť osobitný plán.

 • Čo je Aktovka?

  Aktovka Vám umožňuje synchronizovať údaje medzi označeným katalógom na počítači užívateľa, serverom Telekom Backupa ostatnými zariadeniami v rámci užívateľského účtu. Súbory, ktoré sú pridané do katalógu aktovky sa automaticky nahrajú na servery Telekom Backup. Analogicky, každá zmena v priestore aktovky sa premietne na našom miestnom počítači. Vďaka tomuto je možné mať rovnaký stav aktovky na každom zariadení. Je to výborný nástroj pre spoločnú prácu s dokumentami, ako aj pre zdieľanie súborov s viacerými osobami. Okrem synchronizácie údajov Vám aktovka umožňuje vytvárať verejné odkazy a zdieľanie údajov.

 • Čo je hlavný počítač?

  Hlavný počítač, vo význame platformy Telekom BAckup, je každý počítač, na ktorý bola nainštalovaná aplikácia a ku ktorému bol priradený užívateľský účet. Ich maximálny počet je obmedzený typom licencie. Mobilné zariadenia nie sú hlavným počítačom, preto ich môžete používať v neobmedzenom počte.

 • Môžem prezerať súbory v Aktovke?

  Užívateľ môže prezerať obsah aktovky kedykoľvek. Na miestnom počítači aplikácia synchronizuje obsah vybraného katalógu a pri webových aplikáciách sa to vykonáva prostredníctvom online súborov a v mobilnej aplikácii.

 • Môžem sa prihlásiť do jedného účtu z viacerých zariadení?

  Áno, pre každého používateľa sú vyhradené 3 zariadenia,z ktorých sa môžu použiť, napríklad pre stolný počítač, notebook a smartfón.

 • Ktoré súbory budú zvolené v prípade výberu automatickej zálohy?

  Ak si vyberiete automatické zálohovanie, budú zahrnuté všetky súbory z miestneho užívateľského katalógu, ktorých veľkosť nepresahuje 4 GB a ktoré zároveň nie sú v katalógu aktovky.

 • Funguje aplikácia ako služba Windows?

  Aplikácia nainštalovaná na počítači s operačným systémom Windows je zodpovedná za vykonanie zálohy, obnovy a synchronizácie aktovky, zobrazenia užívateľského rozhrania. Je potrebné správne nastaviť projekty a už nebudete musieť viac spúšťať túto aplikáciu. Služba sa iniciuje automaticky pri spustení systému a od tohto momentu sa stará o bezpečnosť Vašich cenných údajov.

 • Na čo slúži verziovanie?

  Verzionovanie súborov Vám umožňuje obnoviť predchádzajúcu, nie nevyhnutne poslednú verziu súboru tak, aby ste mohli obnoviť predtým vykonané zmeny. Pri základnom nastavení ukladá aplikácia Telekom Záloha až 30 posledných verzií každého súboru.

 • Týka sa verzionovanie aj súborov v aktovke?

  Áno, súbory v aktovke sú tiež verzionované. Každá verzia sa dá stiahnuť cez užívateľský panel. Ak si na záložke Súbory zvolíte oblasť aktovky, môžete kliknúť na ikonku Nastavenia pri akomkoľvek súbore a zvoliť si verziu, ktorú chcete stiahnuť.

 • Čo sa stane, ak počas zálohovania dôjde k prerušeniu internetového pripojenia?

  Aplikácia pozastaví proces odosielania súborov až do opätovného pripojenia. Spravidla sa pri súbore pokračuje od bodu, v ktorom došlo k prerušeniu.

 • Ako si obnovím svoje údaje?

  Ak chcete obnoviť údaje uložené na serveroch Telekom Backup pri použití desktopovej aplikácie, je potrebné v záložke Obnova vybrať súbory a/alebo katalógy, ktoré sa majú stiahnuť. Následne kliknite na Obnoviť vybrané položky. Zobrazia sa Nastavenia obnovy súborov. V zobrazenom okne zvoľte umiestnenie údajov, ktoré chcete obnoviť. Vyberte medzi pôvodným adresárom, z ktorého sa údaje prenášali a adresárom určeným užívateľom. Okrem toho si môžete vybrať operáciu, ktorú má aplikácia vykonať, ak sa v určenom umiestnení nachádzajú súbory s rovnakým názvom ako majú obnovené súbory. Aplikácia môže prepísať súbory ak sú existujúce súbory staršie. Ak možnosť zahŕňa prepísanie súborov (vytvorte kópiu prepísaných súborov), k prepísaným súborom sa pridá koncovka *. bak a oba súbory budú uložené v rovnakom umiestnení. Ak používate základný kľúč, môžete sťahovať súbory tiež prostredníctvom vášho užívateľského ovládacieho panelu. Ak to chcete urobiť, prihláste sa ako užívateľ, vyberte hlavný počítač a zvoľte súbory, ktoré by ste chceli stiahnuť a vyberte Stiahnuť.

 • Je možné urobiť kópiu súboru, s ktorým sa práve pracuje?

  Áno, je to možné vďaka použitiu mechanizmu VSS, ktorý je povolený v základnom nastavení pre všetky projekty vytvorené užívateľom.

 • Čo sa stane ak dosiahnem maximálnu kapacitu?

  Pred dosiahnutím limitu kapacity Vášho účtu dostanete emailom upozornenie, takže sa na to budete môcť vopred pripraviť. Keď užívateľ dosiahne maximálny priestor, bude opäť informovaný emailom, pričom sa prestanú vykonávať zálohy a synchronizácia. Zákazník môže kedykoľvek upravovať svoj účet a týmto spôsobom zvýšiť svoj dostupný priestor na účte

 • Môžem si urobiť zálohu svojej emailovej schránky?

  Môžete zálohovať svoju emailovú schránku ak ju synchronizujete s Microsoft Outlook na vašom počítači. Ak to chcete urobiť, jednoducho vyberte vhodný typ projektu a označte súbory (PST a OST), ktoré sa majú zálohovať. Záloha emailových schránok, ktoré sa nachádzajú na serveri MS Exchange je tiež povolená pre používateľov serverov Telekom Backup Pro.

 • Neviem kde sú uložené moje emaily v mojom počítači. Ako môžem urobiť zálohu?

  Telekom Backup automaticky vyhľadá umiestnenie súborov Microsoft Outlook. Všetko, čo musíte urobiť, je zvoliť možnosť zálohovanie emailov a Telekom Backup urobí všetko ostatné.

 • Ktoré porty na mojom počítači používa nainštalovaná aplikácia Telekom Záloha?

  Telekom Backup používa štandardné porty. Celá komunikácia medzi službou Telekom Backup a našimi servermi je prostredníctvom portu 443 (SSL) a portu 80. Preto nie je pre používanie softvéru potrebné upravovať nastavenie firewallu alebo internetového bezpečnostného softvéru.

 • Stratia sa moje súbory ak si zabudnem obnoviť licenciu?

  Užívateľské súbory na platforme Telekom Backup sú uložené do konca trvania užívateľskej licencie, ak nenastane niektorá z nasledujúcich situácií: • zrušenie – údaje uložené na dobu 1 mesiac; • odstránenie užívateľských účtov – údaje uložené na dobu 1 mesiac; • vymazanie údajov – uložené na dobu 1 mesiac; • reset šifrovacieho kľúča – údaje sú zmazané okamžite.

 • Môžem si urobiť zálohu externých diskov (USB)?

  Áno, Telekom Záloha vám umožňuje zálohovanie súborov uložených na akomkoľvek externom zariadení, ktoré je pripojené k vášmu počítaču. Jednoducho zvoľte miestne údaje a označte tieto súbory. V prípade výskytu chyby choďte do Pokročilých možností a vyberte Vykonať zálohu prostredníctvom užívateľských práv Windows a následne zadajte užívateľské meno a heslo používané pre Windows.

 • Čo to je záloha prostredníctvom užívateľských práv Windows a ako ju vykonám?

  Každá záloha sa môže vykonať prostredníctvom užívateľských práv Windows, čo znamená že počas vykonávania zálohy sa objaví impersonácia služby, ktorá funguje v kontexte určeného užívateľa. S týmto riešením môže užívateľ vykonať zálohu zdrojov, ktorá si vyžaduje dodatočné povolenia, keďže štandardná služba funguje s právami miestnej služby. Pre vykonanie zálohy prostredníctvom zálohy užívateľských práv Windows, navštívte záložku Pokročilé v sprievodcovi projektov a následne zvoľte Vykonať zálohu prostredníctvom užívateľských práv Windows a zadajte prístupové údaje.