Prihlásenie
Košík je prázdny

INFO o aplikácii

Informácie... Obrázky FAQ Manuály

KEEPI – on-line účtovníctvo

Keepi je komplexné on-line účtovníctvo, v ktorom zvládne pracovať aj úplný začiatočník.

Vystavenie faktúry, vedenie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie či podvojného účtovníctva nebolo nikdy jednoduchšie a dostupnejšie. Keepi je jednoduché, bezpečné, on-line. Postačuje iba pripojenie na internet a zariadenie s internetovým prehliadačom. (počítač, notebook, tablet, smartphone, ...)

V Keepi je k dispozícii všetko, čo potrebuje drobný podnikateľ a jeho účtovník pre evidenciu príjmov a výdavkov, výnosov a nákladov. Podľa typu podnikania má možnosť viesť rôzne podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, alebo daňovú evidenciu príjmov a nedaňových výdavkov. Typ účtovníctva sa zvolí pri registrácii.

V Keepi môžete legislatívne správne evidovať

 • Vyšlé a došlé faktúry
 • Partneri a saldokonto
 • Skladová evidencia
 • Pokladňa
 • Banka
 • Evidencia DPH
 • Peňažný denník / Daňová evidencia / Účtovný denník
 • Ročné výkazy a uzávierky
 • A mnoho iného

Používateľ tak má k dispozícii nástroj pre vedenie účtovníctva, evidenciu účtovných dokladov, príslušné tlačové výstupy v zmysle legislatívy, spracovanie evidencie DPH, výpočet účtovných výkazov podľa zvoleného typu účtovníctva, ročná uzávierka.

Výhody

 • Bezpečnosť dát aj pripojenia
 • Garancia aktuálnej legislatívy
 • Dostupnosť odkiaľkoľvek 24/7/365
 • Jednoduchosť v používaní
 • On-line chat
 • Neobmedzený počet používateľov
 • Mobilná aplikácia
 • Keepi image 1
 • Keepi image 2
 • Keepi image 3
 • Keepi image 4
 • Keepi image 5
 • Keepi image 6
 • Aký je maximálny počet dokladov v jednotlivých denníkoch, resp. zápisov, ktoré je možné cez keepi zaúčtovať?

  Účtovníctvo v Keepi nie je obmedzené na počet záznamov, počet dokladov, výšku obratov, či počet používateľov.

 • V priebehu roka som sa stal platcom DPH. Akým spôsobom sa sprístupní evidencia DPH?

  Príznak “Platca DPH” si môžete zapnúť v časti Nastavenia – Parametre. Vpravo hore použite službu Oprav (ikona), čím sa Vám sprístupní úprava parametrov. Následne “zaškrtnite” políčko Platca DPH, vyplňte IČ DPH a zdaňovacie obdobie a zmeny uložte tlačidlom Ulož. Na základnej obrazovke Vám pribudne nový widget Evidencia DPH.

 • Nepodarilo sa mi vytlačiť tlačovú zostavu. Čo s tým?

  Pravdepodobne nemáte v prehliadači povolené používanie tzv. Pop-up okien (resp. vyskakovacích alebo kontextových okien). Je potrebné povoliť túto možnosť. Pri vytváraní tlačovej zostavy v príkazovom riadku kliknite na príznak zablokovania kontextových okien a povoľte len pre stránky keepi. Týmto potvrdením napr. v prehliadači Chrome v: Nastavenia – Rozšírené nastavenia – Súkromie – Nastavenia obsahu – Kontextové okná ostane zapnutý parameter “Nepovoliť žiadnym webovým stránkam zobrazovať kontextové okná (odporúča sa)”, ale s výnimkou Keepi.eu (Spravovať výnimky).

 • Ako si opravím, alebo zapíšem číslo vlastného bankového účtu?

  V prípade potreby úpravy čísla vlastného bankového účtu používateľ má tak možnosť vykonať nasledovne: V časti Nastavenia – Číselníky – Vlastné bankové účty je potrebné nastaviť sa na existujúci záznam, ktorý potrebujete upraviť (označiť riadok – zobrazí sa zelenou farbou) a použiť službu Oprav (ikona nad zoznamom). Následne upraviť polia Kód banky, Predčíslie a číslo účtu a použiť tlačidlo Ulož. Po uložení sa automaticky upraví Názov účtu v číselníku a upraví sa aj číslo účtu v Profile firmy.

 • Ako si môžem otvoriť nový účtovný rok?

  Prechod na nové účtovné obdobie je podmienené vytvorením nového účtovného obdobia v časti Nastavenia – Číselníky – Účtovné obdobia. Službou Pridaj program automaticky zobrazí možnosť vytvoriť nasledujúce účtovné obdobie (nie je potrebné vyberať Dátum od a Dátum do). Uložením sa záznam zapíše do zoznamu období.

 • Ako zaevidujem staršie účtovné obdobie? Mám rok 2014 a chcem ešte účtovať 2013?

  Pri nesprávne zvolenom prvom účtovnom období je potrebné vykonať novú registráciu, pričom aplikácia povolí vytvoriť novú spoločnosť s rovnakým Obchodným názvom, nie však s rovnakým Registračným názvom.

 • Ako zaevidovať faktúry za predchádzajúce obdobie v podvojnom účtovníctve?

  Faktúry, ktoré patria do predchádzajúceho účtovného obdobia je potrebné nahrať ako počiatočný stav prostredníctvom widgetu Partner – služby Saldokonto. V podvojnom účtovníctve použitím tlačidla “Saldokonto podľa účtov” sa zobrazia nové služby – tlačidlo “Nový poč. stav” – Došlá/Vyšlá faktúra. Potvrdením sa zobrazí formulár pre zadanie údajov faktúry. V jednoduchom účtovníctve použitím tlačidla „Poč.stav saldokonta“.