Prihlásenie
Košík je prázdny

INFO o aplikácii

Informácie... Obrázky FAQ Manuály

Market Locator Populačná analytika a cielený mobilný marketing

Market Locator je služba na cielený mobilný marketing a analýzu lokácie, ktorú prináša na slovenský trh spoločnosť Slovak Telekom. Riešenie je postavené na softvéri Crowdspector, využíva anonymizované dátové agregáty zo zvyškových dát telekomunikačného operátora a ako komunikačný kanál aktuálne ponúka cielené SMS správy. Služba teda pozostáva z dvoch komponentov: z „business intelligence“ komponentu a komponentu na cielený mobilný marketing. 

 

Cielený mobilný marketing  

V službe Market Locator je možné mobilnú reklamu cieliť podľa demografie a lokality. Pri tvorbe kampane si teda klient na mape vyberie, kde majú byť cieľoví zákazníci oslovení, podľa toho, kde pracujú či bývajú, a následne si podľa filtračných kritérií vyberie, kto majú byť tí zákazníci. Cieliť môže klient podľa veku, pohlavia, typu mobilného telefónu, využívania dátových služieb či mnohých ďalších kritérií. 
Výsledky svojej kampane si klient vie presne zmerať na základe merania preklikov na svoju stránku či podľa využívania unikátnych kódov vložených do správ. 

 

Analýza geolokačných oblastí 

Služba Market Locator prezentuje v prehľadnej vizuálnej podobe „heat mapy“ rozloženie obyvateľstva s možnosťou filtrovať tieto informácie na základe vyššie spomenutých filtračných kritérií. Dáta sú prezentované v anonymnej a agregovanej podobe, aby nemohlo prísť k úniku citlivých informácií zákazníkov a aby súkromie obyvateľstva bolo v plnej miere zachované.

 

Ako začať používať Market Locator 

Ako robiť cielený marketing a začať čerpať z výhod, čo Market Locator ponúka pre cielený mobilný marketing a populačnú analytiku?

1. Zaregistrujte sa – zaregistrovať sa môžete jednoducho na tejto stránke.

2. Registráciu dokončite potvrdením, ktoré dostanete do svojej emailovej schránky.

3. V obchode si zvoľte vhodný plán, nakúpte kredit a dátové vrstvy. Ako na nákup, sa dozviete tu.

4. Na Mape si vyberte vhodnú podkladovú mapu z ľavého „uška“.

5. V záložke Vrstvy si zapnite dátovú vrstvu, ktorú chcete vidieť na mape.

6. Vo filtroch si nastavte cieľovú skupinu, ktorá vás zaujíma. Nezabudnite po zmene filtrov stlačiť Refresh.

7. Keď už máte cieľovú skupinu vybratú, môžete začať pripravovať kampaň. Ako robiť cielený marketing konkrétne, sa dozviete v tomto návode.

 

Skúšobná verzia: 

    0 eur na mesiac + 10 EUR kredit na kampan

Platená verzia: 

    od 20EUR na mesiac na analytiku

    od 50 EUR aj na kampane

 • image 1
 • image 2
 • image 3
 • Čo je Market Locator?

  Market Locator je služba na cielený mobilný marketing a analýzu lokácie, ktorú prináša na slovenský trh spoločnosť Slovak Telekom. Riešenie je postavené na softvéri Crowdspector od slovenskej spoločnosti Adastra Partnering, využíva anonymizované dátové agregáty zo zvyškových dát telekomunikačného operátora a ako komunikačný kanál aktuálne ponúka cielené SMS správy. Služba teda pozostáva z dvoch komponentov: z „business intelligence“ komponentu a komponentu na cielený mobilný marketing.

 • Výhody cieleného SMS marketingu

  Aké výhody prináša cielený SMS marketing oproti iným kanálom? Doposiaľ menej využívaný marketingový kanál má množstvo výhod, mnohé pripomínajú výhody dobre známe z online prostredia. • SMS umožňuje priamu a dobre cielenú komunikáciu podobne ako v online prostredí. • Možnosť cieliť kampaň na určité lokality. • Vysoká flexibilita na oslovovanie s last minute ponukami. • SMS umožňuje zvýšiť návštevnosť vtedy, keď je nízka, keďže exekúcia je veľmi rýchla. • Možnosť efektívnej komunikácie s existujúcimi zákazníkmi. • SMS vie prijímať skoro každý telefón a takmer každý užívateľ je schopný s SMS pracovať. • SMS kanál je pritom cenovo veľmi výhodný.

 • Prečo je teda SMS marketing taký efektívny?

  Tu je niekoľko štatistík o SMS správach, ktoré hovoria samy za seba: • SMS správu si otvorí až 98 % oslovených, pričom email len necelých 20 %. • Prijímateľ SMS správy ju obvykle prečíta do 5 minút od doručenia. • Veľká väčšina emailov je spam, zatiaľ čo pri SMS je to len veľmi malé percento. • Na ponuky s „call-to-action“ napríklad formou kupónu pri SMS reaguje obvykle aspoň 10 – 15 % oslovených, pričom pri direct mailingu alebo emailových kampaniach je to len 1 – 3 %.

 • Pre koho je SMS marketing najvhodnejší?

  SMS marketing sa ukazuje ako veľmi efektívny nástroj v rôznych retailových prevádzkach a službách (reštaurácie, kaviarne, kiná či kaderníctva), ale aj vo finančnom sektore a v turizme.