Prihlásenie
Košík je prázdny

INFO o aplikácii

Informácie... Obrázky FAQ Manuály

Aplikácia SmartBill

Aplikácia SmartBill je určená pre firemných zákazníkov, ktorí používajú mobilné hlasové služby od spoločnosti Slovak Telekom,a.s. a umožňuje spracovanie faktúr za mobilné služby a prepočítavanie prevádzky mobilných služieb. 

Výsledkom tohto spracovania môžu byť napríklad detaily o prevádzke (podrobné výpisy)  za mobilné služby, vrátane zohľadnenia už dohodnutých zliav resp. špecifických podmienok pre danú spoločnosť: 

na úroveň spoločnosti ako celku, alebo
až na úroveň jednotlivých používateľov (zamestnancov). 

Aplikácia pracuje len s údajmi za už ukončené zúčtovacie obdobia (za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré už boli vystavené faktúry). Nevie pracovať s aktuálnou (online) spotrebou jednotlivých telefónnych čísel za ešte len prebiehajúce, stále neukončené zúčtovacie obdobie.

Cenník

Produkt

Balík / popis

Cena

SmartBill Štart

aplikácia

bezplatne

SmartBill Pro

1 - 50 analyzovaných SIM čísiel

1,40 EUR bez DPH / 1 SIM

SmartBill Pro

51 - 100 analyzovaných SIM čísiel

1,20 EUR bez DPH/ 1 SIM

SmartBill Pro

101 - 300 analyzovaných SIM čísiel

1,00 EUR bez DPH / 1 SIM

SmartBill Pro

301 - 600 analyzovaných SIM čísiel

0,90 EUR bez DPH/ 1 SIM

SmartBill Pro

601 a viac analyzovaných SIM čísiel

0,80 EUR bez DPH / 1 SIM

Školenie k obsluhe

SmartBill Pro

Jednorazový poplatok

400 EUR bez DPH

Nastavenie služby

SmartBill Pro

Jednorazový poplatok

400 EUR bez DPH

 

SmartBill - verzia Štart

Aplikácia SmartBill vo verzii „Štart“ umožňuje spracovanie faktúr a detailov o prevádzke mobilných služieb len na úroveň celej spoločnosti.

Výsledkom tohto spracovania sú detaily o prevádzke (napr. podrobné výpisy), vrátane zohľadnenia dohodnutých zliav resp. špecifických podmienok pre danú spoločnosť. Tieto výstupy je možné následne spracovať v iných aplikáciách (napr. súbor vo formáte .csv spracovať v aplikácii MS Excel a podobne).

Aplikácia SmartBill vo verzii „Štart“ poskytuje tieto základné funkcionality:

Podrobný výpis prevádzky

Poplatky a prevádzku

Základné analýzy

Základné reporty

Aplikácia SmartBill vo verzii „Štart“umožňuje prístup len pre rolu „Administrátor“. Tento prístup je určený pre osobu resp. osoby, ktoré budú spúšťať spracovanie dát a generovať reporty.

Aplikácia SmartBill vo verzii „Štart“ nepodporuje interaktivitu zo strany individuálnych používateľov / zamestnancov, neumožňuje definovanie Finančných limitov pre jednotlivých používateľov, definovanie Nákladových stredísk, schvaľovanie prevádzky zamestnancov určenými Managermi jednotlivých Nákladových stredísk ani ďalšie pokročilé funkcie, ktoré sú dostupné vo vyššej verzii aplikácie.

SmartBill - verzia Pro

Aplikácia SmartBill vo verzii „Pro“ umožňuje spracovanie faktúr a detailov o prevádzke mobilných služieb, vrátane funkcií, akými sú napr.:

Definovanie štruktúry spoločnosti

Nastavenie Finančných limitov pre jednotlivých používateľov

Vyhodnocovanie prevádzky používateľov

Výsledkom spracovania sú napr. reporty, detaily o prevádzke, podrobné výpisy.  Tieto výstupy môžu byť ďalej spracúvané inými aplikáciami (napr. súbor vo formáte .csv spracovať v aplikácii MS Excel a podobne) a využívané v interných procesoch (napr. zrážky zo mzdy za nadspotrebu, pričom ako podklad slúžia dáta, vygenerované aplikáciou SmartBill; samotné procesy, súvisiace so zrážkou zo mzdy, sú už čisto v réžii konkrétnej spoločnosti).

Pre verziu Pro je možné nastaviť užívateľom prístupové práva ktoré sú definované v jednotlivých rolách:

Administrátor: rola je určená pre osobu resp. osoby, ktoré budú:

Nastavovať štruktúru danej spoločnosti, definovať Nákladové strediská, Role, Finančné limity

Následne spúšťať a ukončovať jednotlivé fázy spracovania dát

Má prístupné analýzy za celú spoločnosť

Môže spravovať používateľov za celú spoločnosť a nastavovať štruktúru celej spoločnosti

Manager: vedúci daného Nákladového strediska

Schvaľuje prevádzku a požiadavky zamestnancov vo svojich Nákladových strediskách

Má prístupné analýzy len za svoje Nákladové strediská

Používateľ:

Reviduje prevádzku na jemu priradených telefónnych číslach

Má prístupné analýzy len pre vlastné telefónne čísla

Špecifické role:

SmartBill Operator. Má práva na ovládanie schvaľovacieho procesu a procesu spracovania faktúr, nemá prístup k nastaveniam a analýzam

SmartBill Controler. Má prístup ku všetkým analýzam a reportom za celú spoločnosť. Nevie ovládať schvaľovací proces ani proces spracovania faktúr

SmartBill PhoneBook manager. Má oprávnenia len na správu spoločného telefónneho zoznamu a priradenia čísel v danej spoločnosti

 

 

  • SmartBill image 1
  • SmartBill image 2
  • SmartBill image 3
  • SmartBill image 4
  • SmartBill image 5
  • SmartBill image 6
  • SmartBill image 7